Horizon Power Catamarans
Location

Horizon ShipyardsHORIZON ShipyardMAP
Address:No. 8 kuang Yang St., Hsiao Kang, Kaohsiung, 81257 Taiwan, R.O.C.
Tel:+886-7-860-7770
Fax:+886-7-802-1207
Email:Info@horizonyacht.com
Website:http://www.horizonyacht.comPREMIER ShipyardMAP
Address:No.42, Ta Ye Stree, Ta Liao, Kaohsiung, 83162 Taiwan, R.O.C.
Tel:+886-7-787-0696
Fax:+886-7-787-0698
Email:Vision@horizonyacht.com
Website:http://www.horizonyacht.comATECH COMPOSITES CO., LTDMAP
Address:No.3, Yeong Kuang Street, Hsiao Kang, Kaohsiung, 81260 Taiwan, R.O.C
Tel:+886-7-803-5868
Fax:+886-7-801-8045
Email:Atech@horizonyacht.com
Website:http://www.horizonyacht.comVISION ShipyardMAP
Address:No.42, Ta Ye Stree, Ta Liao, Kaohsiung, 83162 Taiwan, R.O.C
Tel:+886-7-787-0696
Fax:+886-7-787-0698
Email:Vision@horizonyacht.com
Website:http://www.horizonyacht.com